Temel Seviye PLC S7-1200 Eğitimi

Bu eğitim programınında katılımcı, S7-1200 PLC’yi kullanarak temel programlamayı yapabilecek seviyeye gelecektir.
Gerekli Ön Bilgi
PLC tekniği hakkında genel bilgiler.
Hedef grup
Ustabaşılar, teknisyenler, teknik öğretmenler, mühendisler, tasarımcılar, bakım teknisyen ve mühendisleri.
İçerik
 • PLC programlamada sayı sistemleri ve adresleme yapısı
 • TIA Portal programlama dilleri (LAD, STL, FBD, ..)
 • S7 1200 PLC’lerin donanım yapısı
 • TIA programlama yazılımının tanıtılması ve proje oluşturma
 • PC – PLC arabirim ayarları ve donanım ile programın PLC’ye yüklenmesi
 • Mantık fonksiyonları ile program yazma ve uygulama
 • Hafıza fonksiyonları ile program yazma ve uygulama
 • Zamanlayıcı ve sayıcılar ile program yazma ve uygulama
 • TIA Portal yazılımı ile
  – Program yedekleme
  – CPU’daki programı alma (Upload)
  – CPU ve program şifreleme
  – Clock memory kullanma
  – Watch Table oluşturma ve Force etme
  – Cross References tablosu kullanma
  – Kalıcı alan (Retentive) ayarları
  – Dil ayarlarının yapılıp uygulanması v.b.
 • Temel seviye S7 1200 PLC program uygulamaları
Süre
2 gün