İleri Seviye PLC S7-1200, KTP 700 Eğitimi

Bu eğitim programınında katılımcı S7-1200 PLC’yi kullanarak ileri seviye programlamayı ve analog kumandayı yapabilecek seviyeye gelecektir.
Gerekli Ön Bilgi
Temel Seviye ve Orta Seviye eğitimlerine katılmış veya ilgili konularda yeterince bilgi sahibi olmak.
Hedef Grup
Ustabaşılar, teknisyenler, teknik öğretmenler, mühendisler, tasarımcılar, bakım teknisyen ve mühendisleri.
İçerik
 • Yapısal programlama;
  – OB’ler
  – FC’ler
  – FB’ler
  – DB’ler
 • Program bloklarının fonksiyonlaştırılması
 • Sayısal operasyonlar;
  – Taşıma
  – Karşılaştırma
  – Matematiksel işlemler
  – Kaydırma ve döndürme işlemleri
  – Veri tiplerini dönüştürme v.b.
 • Analog sinyallerin işlenmesi
 • Hata ve interrupt OB’lerinin kullanımı
 • Gerçek zaman saati uygulamaları
 • Hızlı sayıcı kullanma
 • Kontrol programları ve PID fonksiyonu
 • İndirekt adresleme
 • İleri seviye S7 1200 PLC program uygulamaları.
Süre
2 gün