Endüstriyel Haberleşme (Field BUS) Eğitimi

Bu eğitim programınında katılımcı, otomasyon birimleri arasında elektronik haberleşmede kullanılan sistemleri programlamayı öğrenecektir.

Gerekli ön bilgi

Pnömatik, algılayıcılar, elektrik devre bilgisi ve temel seviye elektrik, elektronik bilgisi.

Hedef grup

Bakım ve proje grubu personeli, tasarımcılar, teknisyen, mühendis ve teknik öğretmenler.

İçerik

 • Bus teknolojisinin temelleri
 • Fieldbus sistemleri
 • Master/slave kavramı
 • Topoloji
 • Bilgi transferi kavramları
 • Çeşitli fieldbus konseptleri
 • AS-Arayüz (AS-i) konsepti
 • AS-i topolojileri
 • AS-i sistem elemanları
 • Kablolama düzeni
 • Adresleme
 • Profibus-DP
 • Profibus-DP topolojisi
 • Profibus-DP master entegre edilmiş CPU
 • CPU ve harici Profibus-DP master
 • Çeşitli AS-i ve Profibus-DP uygulamaları

Süre

2 gün